4 Ekim 2007 Perşembe

volvox (el küre-i el vahdet-ül hayvanat-ül müctemiyyet-ül muciziyye= mucizevi sosyal hayvanlar birliği) :)

şimdi efendim volvox denince akla; yüzlerce tek hücreli canlının din, dil ve ırk gözetmeksizin mucizevi bir surette, sosyal bir ortamda bir araya gelmelerini getirmek lazım. ancak bu bir araya geliş kesinlikle rastlantısal olmayıp elbette bir kudreti sonsuz onları bir araya getirmiştir. yani ilim dünyası sırf bu sebebe binaen bu hayvanat içtimasına ilaveten muciziyye lafzını eklemişlerdir. zira bu komplexi başkaca açıklamak mümkin değildir. dikkat ediniz sadece bir araya gelmiş bir yığın değil gözümüzün önünde duran. ya ne? kocaman bir küre yapmıştır bu hayvanlar. hem de 19 mayıs hareketleri gibi değil, bir daha ayrılmamacaya kenetlemişlerdir (ancak anlaşamazlarsa tabi ayrılık da söz konusu). tamam. bu küre-i hayvanatın tek özelliği bu da değil. ayriyyetten kürenin en içindekiler iç işlerinden, ortaya yakınındakiler medyandan (bunu nasıl olsa pek kimse anlamaz), satıhtakinler de harici amellerden sorumludurlar. hal böyleiken bu birliğe basit bi gösteri nazarı ınan bakmag ne derece akıldan uzak ve hilaf-ı vicdan olduğunu eğer zerre kadar aklın varsa anlarsın.tabi bu kadar medhe layık bir hayvan cemaatine kudsiyet atfetmemek olmazdı. zira onlar bir cemaattir ve cemaatin bereketi üzerlerine sağanak sağanak yağmış ve çok hücreli canlıların idraki bir kilit ise Cenab-ı Mevla ve Tekaddes Hazretleri bunun anahtarını bu devirde bu cemaate (volvoxa) vermiştir.

eeee şairin dediği gibi:

esti fünun-u ulema-i zişuurun zihni, karıştı heman,
şol cemaat-ül volvoxun kesretinden etti eman,
lakin bu cemaatin küre-i mucizesini eden idrak,
volvox der ortam-ı beside arar cümlesini her an...


ne güzel değil mi? hay anassını yaaaw.


bu dizeleri uyduran elbette var ve bila tereddüt ifade edeyim o benim. ilham geldi birden uyduruverdim...

1 yorum:

Adsız dedi ki...
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.