16 Aralık 2009 Çarşamba

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in SoyağacıPEYGAMBER EFENDİMİZ HZ MUHAMMED'İN SOY AĞACI (s.a.v)
Hz İBRAHİM
Hz İSMAİL
……..
ADNANPeygamber Efendimizin (sav) soyu, Adnan'dan, Hz. İsmail'e (as) ve dolayısıyla Hz. İbrahim'e (as) dayanır.
MAADD
NİZAR
MUDAR
İLYAS
MÜDRİKE
HUZEYME
KİNANE
NADR
MALİK
FİHR-KUREYŞ
GALİB
LÜEY
KA'B
MÜRREADLTEYM
KİLABRAZAKSAD
KUSAYYKAŞK'AB
ABDİMENAFABDULLAHAMR
RİBAHAMİR
ABDÜŞEBUL ASVELİDHAŞİMABDÜLUZAZEBU
ŞEMSNUFAİLKUHAFÂ
ÜMEYYEKHATTABEBU BEKİR
HARBÖMER1. halife
EBU2. halife11-13
SÜFYAN13-23
MUAVİYEABDÜL
1. EmeviMUTTALİP
halifesi(ŞEYBE)
41-60>>>HACL
>>>MUKAVVİM
YEZİD>>>DIRAR
2. EmeviAMİNE>>>KUSEM
halifesi>>>HARİS
60-64(annesi)>>>ZÜBEYR
II. MUAVİYE>>>EBU TALİB>>UKEYL
3. Emevi>>>>>>>>>>>>>>
halifesi>>>>>CAFER
64>>>EBULEHEB
>>>ABBAS>>>>>>>>>
>>>HAMZA
>>>ABDULLAH HZ
>>>(babası)MUHAMMED
>>>
>>>>>>>>>(S.A.V)
PEYGAMBER
Peygamberimizin Hanımları<<<ALİ
Hatice, Sevde, Aişe b. Ebubuekr, Hafsa b. Ömer, Zeyneb, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Cüveyriye, Safiyye, Mariye, MeymuneFATIMA4. halife
EL HAKEMAFFANKASIM4 yaşında25 yaş35-40
MERVANOSMANZEYNEP30 yaşındavefat1. imam
4. Emevi3. halifeRUKAYYE22 yaşındaetti11-40
halifesi23-35ÜMMÜ GÜLSÜM23 yaşında
64ABDULLAH3 aylık
İBRAHİM17 aylık
MUHAMMEDABDÜLABDÜLPeygamber Efendimizin çocuklarından İbrahim'in annesi Mariye, diğerlerinin annesi Hz. Hatice'dir.
MERVANAZİZMELİK
EL HİMARÖMER5. EmeviPeygamber Efendimizin (SAV) soyu, kızı Hz. Fatıma vasıtası ile damadı Hz. Ali'nin (RA) çocuklarından devam eder. Peygamberimizin kızı Hz. Zeyneb'in çocuğu Hz. Emame varsa da soyu oradan devam etmez.
14. Emevi8. EmevihalifesiHz. Abbas'ın soyundan:
halifesihalifesi65-86
127-13399-101
VELİDSÜLEYMANYEZİDHİŞAM
6. Emevi7. Emevi9. Emevi10. Emevi
halifesihalifesihalifesihalifesi
86-9696-99105-125
II. VELİD
11. Emevi
İBRAHİMII. YEZİDhalifesi
13. Emevi12. Emevi125-126
halifesihalifesi
126-127126
Şii inanışına göre imamların ilki Hz. Ali, sonrakiler Hz Hasan ve Hüseyin ve diğerleridir. Ancak Ehl-i sünnette bu inanış kuvvetli değildir.
ZEYNEBHASANHÜSEYİNÜMMÜ
2. imam3. imamGÜLSÜM
40-5050-61
İdrisiler (K. Afrika), bazı Zeydî imamlar, Tabatabaylar ve diğerleri Hz. Hasan soyundan geldiği düşünülen Seyyidlerdir.ZEYN-EL
ABİDİNHz Abbas'tan
4. imam
61-94ABDÜLEBU
Maraşî ve diğer bazı Hüseynî Seyyidler Muhammed Bakır soyundandır.ABBASCAFER
MUHAMMEDZEYD(SAFFAH)MANSUR
EL-BAKIR(Zeydî Şia)1. Abbasi2. Abbasi
5. imamhalifesihalifesi
(94-117)132-136137-158
CAFER-İMEHDİ
SADIK3. Abbasi
6. imamhalifesi
117-148158-169
MUSAİSMAİLMUSAHARUN
EL-KAZIMİsmailî Fatımî Mısır Halifeleri bu soydan(HADİ)REŞİD
7. imam4. Abbasi5. Abbasi
148-182halifesihalifesi
ALİ169-170170-193
Radavî Seyyidler, İmam Ali er-Rıza soyundan gelenlerdir.ER-RIZA
8. imam
182-203İsmailî Şiası
MUHAMMED
ET-TAKÎ
9. imam
203-220
ALİMUSAEMİNMEMÛNMU'TASİM
EL-HADİ6. Abbasi7. Abbasi8. Abbasi
10. imamhalifesihalifesihalifesi
220-254193-198198-218218-227
HASANCAFER
EL-ASKARÎMÜTEVEKKİLVASIKMÜSTERÎN
11. imam10. Abbasi9. Abbasi12. Abbasi
254-260halifesihalifesihalifesi
İMAM232-247227-232247-252
MEHDÎMÜHTEDÎ
12. imam14. Abbasi
260-?halifesi
255-256
MUVAFFAKMU'TEMEDMÜ'TAZMUNTASIR
MU'TEZİD15. Abbasi13. Abbasi11. Abbasi
16. Abbasihalifesihalifesihalifesi
halifesi256-279252-255247
279-289
MUKTEFÎMUKTEDİRKAHİR
17. Abbasi18. Abbasi19. Abbasi
halifesihalifesihalifesi
289-294294-320320-321
MÜSTAKFÎ
22. Abbasi
halifesiRAZİMUKTEFÎMUTEEKADİR
332-33420. Abbasi21. Abbasi23. Abbasi25. Abbasi
halifesihalifesihalifesihalifesi
321-329329-332TAYE'381-422
24. Abbasi
halifesi
363-393
KADİR25. Abbasihalifesi381-422
KÂYİM26. Abbasihalifesi422-467
MUHAMMED
ZAKİRİDDİN
MUKTEDÎ27. Abbasihalifesi467-487
MUZTAZHAR28. Abbasihalifesi487-512
MUKTAFÎ31. Abbasihalifesi532-555MUSTEŞED29. Abbasihalifesi512-529
MUSTENCİD32. Abbasihalifesi555-566RAŞİD30. Abbasihalifesi529-532
MUSTAZÎ33. Abbasihalifesi566-575
NASIR34. Abbasihalifesi575-622
ZAHİR35. Abbasihalifesi622-623
MUSTANSIR36. Abbasihalifesi623-640
MU'TASİM37. Abbasihalifesi640-656


Hiç yorum yok: